Zoltán-díj alapító okirat

Az elismerés alapítása, az adományozás rendje és feltételei

1. A díj alapítója

A Zoltán-díj alapítója a VKN online magazin (www.vkn.hu), amelynek képviselője: M. Kovács Ágnes tulajdonos-főszerkesztő

2. A díjalapítás célja

A VKN magazin (Vigyázz, kész…NŐK!) alapvetően női magazin, mely a nők hétköznapi életével, örömeikkel, problémáikkal foglalkozik, segít eligazodni a karrier, a gazdaság, a művészet, a sport világában pozitív példákkal, tanácsokkal, fórumokkal, műsorokkal, stb.

De ezt nem a férfiak ellen, ill. nélkülük teszi, nem feminista, a szó negatívan csengő értelmében. Meggyőződésünk, hogy a nők egyenjogúságát nem a férfiak ellen, hanem velük együtt lehet elérni! Tudjuk, hogy rengeteg férfi is munkálkodik ezen, kisebb vagy nagyobb környezetében, beosztásában, ill. lehetőségeivel élve. Őket szeretnénk megtalálni, köszönetet mondani, ill. díjazni szerény lehetőségeinkhez mérten.

Mivel a Nemzetközi nőnapon a férfiak kis csoportját a Zoltánokat is ünnepeljük, e díj neve Zoltán lett.

3. A díj adományozásának rendje

3.1. A díjban részesíthetők köre:

A díj azoknak a nagykorú, magyar állampolgárságú férfiaknak adományozható, akik segítik a nők bizonyos csoportját (nem a saját családját) munkahelyükön vagy karrierjükben (pl. egy munkahely női közösségét, egy jellemzően női szakma csoportját), a hétköznapi életükben (pl. segítség közlekedésben,  stb.) vagy elesett helyzetükben (pl. egyedülálló anyáknak gyermek felügyelet szervezése, csoportos korrepetálás, tüzelő beszerzése, felaprítása, stb.)

3.2. A díjban részesíthetők száma:

Alkalmanként egy díjazott kerülhet kiválasztásra, a díj nem megosztható. A Díjalapító fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben adott évben lehetősége van rá a díjazottak számát megnövelje.

3.3. A díjban már részesült személy részére ismételten nem ítélhető oda

4. Javaslattétel a díj jelöltjére

Javasolhatnak a díj jelöltjének magánszemélyek, civil-, illetve helyi szervezetek. (pl. önkormányzat, iskola, óvoda stb.) Politikai szervezetek nem jelölhetnek. A jelöléseket írásban kell megtenni a zoltandijkukacvkn.hu email címre.

5. Döntéshozatal

A jelöltek közül 5 személyt a kuratórium kiválaszt, majd közülük titkos szavazással választja meg a díjazottat. Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a titkos szavazást. Amennyiben ez is szavazategyenlőséggel végződik, az idősebb jelölt kapja a díjat.

A Kuratóriumba a vkn.hu magazin 2 főt, a Gyémánt fokozatú és Arany fokozatú támogatók 1-1 főt delegálhatnak

6. A díj átadása

A díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor a támogatók részvételével március 8-án, Zoltán napon.

7. A díj leírása

A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet, kisplasztikát, 500.000 Ft pénzjutalmat, valamint tárgyjutalmat kap.

A díszmappában elhelyezett A/4-es méretű magyar nyelvű oklevél tartalmazza a kitüntetett nevét, az adományozás indoklását és dátumát. A dokumentum a kuratórium vezetője által aláírt okirat.

Az elismeréssel járó pénzjutalom összegét az alapító a díjazott által megnevezett civil szervezet vagy alapítvány számlájára utalja át

8. A díjkitűzés időtartama, visszavonása, jogfenntartás

A díj alapítása határozatlan időre szól a díjkitűzés visszavonási jogának fenntartásával. A díj kitűzése és odaítélése évente egyszer, a Zoltán naphoz (nőnap) kötődően történik.

A díjkitűzés visszavonása ugyanolyan nyilvánosság mellett történik, mint a díjkitűzés.

A díjazott élete végéig jogosult magát a díj birtokosának nevezni. Az érvényesen átadott díj nem visszavonható.

A Díjalapító a díjazottak számának, valamint az eredményhirdetésre meghatározott határidő változtatásának jogát fenntartja.

 

 

Budapest, 2018. március 8.                               VKN magazin / M. Kovács Ágnes alapító

 

 

Facebook Kommentek