Általános iskola az Apátkúti patak völgyében

A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található egy különleges épület, amely hangulatában és megjelenésében szépen illeszkedik a természet adta környezethez.

Az épületet a Pilisi Parkerdő Rt. megrendelésére Turányi Gábor és Földes László 1994-1995-ben tervezete iskolának, 1996-ban került átadásra Dunakanyar Erdei Iskola néven. Az erdei iskola a 90-es évek magyarországi regionalista építészetének egyik kiemelkedő példája volt. 1997-ben Pro Architectura Díjat kapott.

Az 1990-ben szülői kezdeményezésre létrejött regionális egyesület kezdetben “csak” egy alternatív pedagógiát alkalmazó általános iskolát szeretett volna létrehozni, amely oktatóközponti funkciót is betölt. Az Apátkúti patak völgyében megépített Dunakanyar Erdei Iskola ezt minden funkciójában teljesítette.

Egy olyan iskola jött létre, amely szemléletében a környezet iránti szeretetet, tiszteletet és megbecsülést tanította diákjainak.
A tantárgyakat és a tanórákat áthatotta a körülöttünk lévő világ elméleti és gyakorlati megismerése, élve a gyönyörű környezet adta lehetőségekkel. A patak kínálta vízbiológia megfigyelése, a madarak élőhelyeinek feltérképezése, gyűrűzése tovább színesítette a pedagógiai, oktatási feladatokat.

A rendhagyó történelem- és magyar órák kiválóak voltak Visegrád történelmi és irodalmi vonatkozású kulturális értékeinek alapos megismerésére, hiszen karnyújtásnyira volt minden a diákoktól ehhez. A művészeti tárgyak szervesen illeszkedtek a felfogásukhoz: „Az élet szépségét, értelmességét, a minden, mindennel való szerves kapcsolatát, megbonthatatlan egységét sugallja és itassa az ifjú ember sejtjeibe.”

A Dunakanyar Erdei Iskola azonban 20 év után 2012-ben végleg bezárta kapuit. A gyönyörű épület az enyészeté lett, kihasználatlanul állt négy évig.

2016 szeptemberében a Dunakanyar Oktatási Műhely és Alapítvány újranyitotta az épületet az iskolások számára Apátkúti Erdei Általános Iskola és Komplex Művészeti Program néven.

Az Alapítvány elődje egy szentendrei magántanuló csoport volt, melyben kezdetben Földi Péter mint szülő, később mint pedagógus asszisztens volt jelen. Az oktatókat és a csoport létrehozóit az élet másfele sodorta, Péter pedig úgy gondolta, hogy a csoportba tartozó gyermekek számára egy magán általános iskolát hoz létre, kihasználva a visegrádi üresen álló épület adta lehetőségeket. Kezdetben 15 fő körül mozgott a nappali tagozatos diákok létszáma, emellett egyre több magántanuló csatlakozott.

Az iskola profilja a nappalisok mellett a növekvő számú magántanulók vizsgáztatása, és a projektnapok oktatásba való beillesztése volt. Kezdetben heti két-három alkalommal projektnapok keretében művészeti és sport foglalkozásokon vettek részt a tanulók. A többi napon tanulták a közismereti tantárgyakat. A gyerekek nagyon élvezték ezeket a szabadabban töltött napokat, de kevés volt a közismerettel töltött idő. Az iskola úgy döntött, hogy növeli az oktatási napok számát, csökkenti a projektnapokét a hatékonyabb tanulás érdekében.

Szeptemberben az ötödik tanév indult el, az eddigi legmagasabb tanulói létszámmal. Az intézmény folyamatosan alakul és változik.
Vezetői, tanárai és tanulói is tanulnak a tapasztalatokból, és változtatnak azon, ami kevésbé válik be.

Az idei tanévben már négy napon tanítják a közismereti tantárgyakat, és heti egy projektnapot tartanak. Korábban az alsósok és felsősök együtt vettek részt ezeken a szabadabban töltött napokon, lovagoltak, síeltek, kirándultak, eveztek és íjászkodtak. A folyamatosan növekvő tanulói létszám miatt ketté osztották a csapatot. Az elmúlt tanévhez képest megduplázódott az iskolába járó gyermekek száma.
A köznevelési törvény miatt egyre kevesebb magántanuló van az országban, így az iskola fókusza teljesen a nappalis tanulókra irányul.

A projektnapokon kívül másban is különbözik az intézmény az állami iskoláktól. Kis csoportos osztályokban oktatnak, a maximális létszám 12 fő. Ez lehetővé teszi az egyéni odafigyelést, a személyre szabott módszerek alkalmazását, a gördülékenyebb differenciálást. Mind a tanítás, mind a nevelés során teljes figyelmet tudnak szentelni minden tanuló egyéni igényeinek. A gyerekek napjai családias hangulatban telnek.

Az iskola az erdő szélén található, az udvara is bioszféra-rezervátum. A gyerekek a szünetet, délutáni szabadidőt a fák alatt, a patak partján töltik. Mesterséges eszközök helyett homokoznak, faágakkal és levelekkel játszanak, vagy éppen köveket dobálnak a csobogó patakba. Ez fantasztikus élmény egy városi iskola beton udvarához képest. Minden gyermeknek így kellene felnőnie.

A tanítás reggel kilenc órakor kezdődik. Erre azért is van szükség, mert sokan messziről jönnek: Szentendréről, Zebegényből, Nagymarosról, sőt még Kismarosról is. Délután három óráig vannak a gyerekek az iskolában. Napközi nincs, délután vagy óráik vannak, vagy szabadon elfoglalják magukat, tanári felügyelet mellett. A pedagógiai program szerint nincs mindennapos házi feladat. Az egyéni fejlődés érdekében azonban előfordul, hogy kapnak a diákok otthonra is gyakorolnivalót, ez kiváltképp a kis elsősöknél fontos: az olvasás és az írás gyakorlása miatt.

A tanulói létszámmal együtt a tanári kar is növekszik. Mivel az iskola viszonylag kicsi még, ezért az oktatók demokratikusan irányítják az iskolát, mindenki szóhoz jut. A végső döntés az intézményvezetőé, de Stomp Éva igazgatónő mindenben kikéri kollégái véleményét, akik a megbeszéléseken részletesen kifejthetik véleményüket, új ötletekkel állhatnak elő. A be nem vált módszereket, eljárásokat elhagyják, és újakat próbálnak ki a minél jobb eredmény elérése érdekében. Az egész intézmény rugalmasan, dinamikusan fejlődik.

Újdonság az Erdei iskolai program kidolgozása, továbbfejlesztése. Korábban is tartottak erdei iskolai foglalkozásokat, de ennek palettája sokkal szűkebb volt. Kidolgozás alatt áll a bővített program, ami elérhető lesz mind a saját diákok, mind más iskolából érkező osztályok, kirándulók számára, várhatóan már márciustól. Az érdeklődök ismerkedhetnek a környék természeti kincseivel (állat -és növényvilágával), régi mesterségekkel, a régi idők embereinek mindennapjaival, a természet védelmével, fenntarthatósággal.

További információ: www.apatkutisuli.hu oldalon!

Facebook Kommentek